14 ธ.ค. 2556

Landslide - แผ่นดินทลาย

แปลเพลง Landslide
Performed by : Fleetwood Mac
Album : Fleetwood Mac
Written by: Stevie Nicks
Producer : Fleetwood Mac,Keith Olsen
Label : Reprise Records
Genre : Folk
Year : 1975
 key: Eb Major
Page copy protected against web site content infringement by Copyscape
I took my love
 and I took it down
I climbed a mountain
 and I turned around
 And I saw my reflection in the snow covered hills
'Till the landslide brought me down

 Oh, mirror in the sky
What is love?
Can the child within my heart rise above?

Can I sail thru the changing ocean tides?

 Can I handle the seasons of my life?


 Mmm Mmm...
 Well, I've been afraid of changing
 'Cause I've built my life around you
But time makes you bolder
Children get older
I'm getting older too
 So, take my love,
take it down

Oh climb a mountain
and turn around
If you see my reflection in the snow covered hills
Well the landslide will bring you down, down
 And If you see my reflection in the snow covered hills
Well maybe the landslide will bring it down
Oh oh, the landslide will bring it down
ฉันนำเอาความรักของฉันมา
และฉันก็ลบมันออกไป
ฉันเคยปีนขึ้นไปบนภูเขา
และฉันก็หันกลับมา 
แล้วฉันก็ได้เห็นเงาตัวเองในหิมะที่ปกคลุมเนินเขา
จนกระทั่งแผ่นดินทลายทำให้ฉันตกลงมา

โอ้ กระจกบนแผ่นฝ้า
รักนั้นคืออะไร?
เด็กน้อยที่อยู่ข้างในใจฉันจะปรากฏขึ้นมาได้ไหม?
 ฉันจะล่องเรือผ่านมหาสมุทรที่เชี่ยวกราดได้ไหม?
ฉันสามารถจัดการความผันเปลี่ยนดังฤดูกาลในชีวิตได้ไหม?

 ฮืมมม
 ฉันเฝ้าหวาดกลัวการเปลี่ยนแปลง
เพราะฉันได้สร้างชีวิตของฉันรอบๆตัวเธอ
แต่แล้ววันเวลาก็ทำให้เธอกล้าหาญขึ้น
เด็กๆเติบโตขึ้น
ฉันก็อายุมากขึ้นเหมือนกัน
 ดังนั้น, เอาความรักฉันไปสิ,
เอามันออกไป

โอ้ ปีนขึ้นภูเขา
แล้วหันกลับมา
หากเธอเห็นเงาของฉันในหิมะที่ปกคลุมเนินเขา

แผ่นดินทลายจะนำเธอลงมา
 และหากเธอเห็นเงาของฉันในหิมะที่ปกคลุมเนินเขา
บางทีแผ่นดินทลายจะนำมันลงมา
 โอ้ แผ่นดินที่ทลายจะนำมันลงมา
Page copy protected against web site content infringement by Copyscape